Loonadministratie

Wij verzorgen uw loonadministratie. Hieronder valt het uitvoeren van de loonberekening, het maken van de salarisstroken en het aanleveren van de loonbescheiden. Vanzelfsprekend hoort hierbij het uitvoeren van de aangifte loonheffingen.