Accountancy

U kunt bij ons terecht voor een breed palet aan accountancy diensten:

 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Prognoses
 • Kredietaanvraag
 • Tussentijdse financiële rapportages
 • Administratieve ondersteuning

 

Samenstellen van de jaarrekening

Wij verzorgen uw jaarrekening. Wat ons betreft blijft het niet alleen maar hierbij: wij gaan een stapje verder. Aan de hand van de jaarrekening kunnen wij u gericht adviseren. Belangrijke vragen hierbij zijn onder andere:

 • Hoe zit het met uw werkkapitaal?
 • Hoe staat uw bedrijf er financieel voor?
 • Hebt u de zaken in fiscaal opzicht optimaal ingericht?
 • Loopt de gerealiseerde brutowinstmarge in de pas met uw verwachting?
 • Hoe ontwikkelen de omzet en de kosten zich in de tijd?
 • Wat zijn de vooruitzichten?

Doel is steeds om samen met u te kijken of u nog op koers ligt wanneer het aankomt op de realisatie van uw groeiambitie en uw ondernemingsdoelstellingen.

 

Prognoses

Een gedegen prognose vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een liquiditeitsbegroting geeft u bijvoorbeeld inzicht in hoeveel geld u in de loop der tijd achter de hand moet houden om aan uw lopende verplichtingen te kunnen voldoen, ook voor eventuele aflossing van de bancaire lening en/of interest. Daarnaast kan een liquiditeitsprognose u inzicht geven in de financiële ruimte die u kunt vrijmaken voor eventuele investeringen. Bij al deze zaken is een goed onderbouwde liquiditeitsprognose onmisbaar. Wij helpen u graag bij het maken van een prognose.

 

Kredietaanvraag

Bij een kredietaanvraag wil de bank namelijk weten of u de nodige financiering kunt terugbetalen. Een kredietaanvraag moet daarom cijfermatig goed onderbouwd worden. Daarnaast is het zo dat u met een goed onderbouwde kredietaanvraag meer kans maakt op de beoogde financiering. Wij kunnen u begeleiden bij de kredietaanvraag en de cijfermatige onderbouwing voor u verzorgen.

 

Tussentijdse financiële rapportages

U wilt tussentijds weten hoe uw bedrijf er financieel ervoor staat. Het is dan belangrijk dat u beschikt over een tussentijdse financiële rapportage. Dit is geen overbodige luxe maar een must. Aan de hand hiervan kunt u eventueel bijsturen en passende maatregelen nemen.

 

Wij kunnen een tussentijdse financiële rapportage voor u verzorgen. Als u dat wenst, kunnen we inzoomen op een of meerdere elementen van de financiële rapportages. Hiermee krijgt u nog meer inzicht in de financiële bedrijfsvoering van uw organisatie.

 

Administratieve ondersteuning

Het kan zijn dat de administratieve functie in uw organisatie met onderbezetting zit. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij vertrek van een werknemer, piekperioden of ziekte van een werknemer. We begrijpen maar al te goed dat u het capaciteitsprobleem zo snel mogelijk wilt invullen. Wij nemen deze taak graag op ons.

 

Wel vinden wij het belangrijk dat u de regie over het uitbestedingsproces houdt. Wij maken daarom vooraf afspraken met u over de hoeveelheid in te zetten mankracht en tijd. Ook maken wij afspraken met u over het deel van de administratie dat u wilt uitbesteden. Zo houdt u niet alleen de kosten zelf in de hand, maar kunt u het proces zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en behoeften.